ฝึกอบรม สัมมนา ทุนการศึกษา กระทรวงการคลัง
 
 
หลักสูตร
กำหนดการจัด
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
สถานที่จัด
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 4/2560
03-08-2017
31-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดมหาสารคาม
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 3/2560
03-07-2017
01-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสงขลา
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 2/2560
02-06-2017
30-06-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
22-05-2017
08-06-2017
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 1/2560
26-04-2017
26-05-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และจังหวัดหนองคาย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 4/2559
31-08-2016
28-09-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสุโขทัย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 3/2559
27-07-2016
25-08-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดน่าน
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 2/2559
14-06-2016
12-07-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 1/2559
10-05-2016
08-06-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 4/2558
03-11-2015
01-12-2015
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย

 

 
หลักสูตร
แหล่งทุน
กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
22-09-2017
รัฐบาลไทยร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
09-08-2017
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
17-07-2017
รัฐบาลปากีสถาน
20-02-2017
รัฐบาลญี่ปุ่น
13-02-2017
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
28-10-2016
รัฐบาลอินเดีย
14-10-2016
รัฐบาลอินเดีย
30-09-2016
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
19-08-2016
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
15-08-2016

    

 

 

หลักสูตร
แหล่งทุน
รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตร Energy Sector Management in the GMS Learning Program ภายใต้แผนงานพนมเปญของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Phnom Penh Plan)
ADB
National Single Window For ASEAN
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
Master in Public Management (MPM)
Lee Kuan Yew School of Public Policy
การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 (EDP)
กระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
กระทรวงการคลัง
Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น
โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังร่วมกับ     วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
สพร. ร่วมกับ JICA และ ธกส.
กำหนดการชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ สำหรับนัก ICT (นอกเวลาราชการ)
กระทรวงการคลังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
RSS โครงการพัฒนาบุคลากร RSS ฝึกอบรม สัมมนา ฯ ต่างประเทศ