ฝึกอบรม สัมมนา ทุนการศึกษา กระทรวงการคลัง
 
 
หลักสูตร
กำหนดการจัด
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
สถานที่จัด
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8
06-08-2018
23-08-2018
โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ และจังหวัดสงขลา
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 4/2561
01-08-2018
30-08-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 3/2561
22-06-2018
20-07-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดตรัง
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 2/2561
23-05-2018
21-06-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 1/2561
23-04-2018
22-05-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 4/2560
03-08-2017
31-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดมหาสารคาม
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 3/2560
03-07-2017
01-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสงขลา
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 2/2560
02-06-2017
30-06-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
22-05-2017
08-06-2017
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 1/2560
26-04-2017
26-05-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และจังหวัดหนองคาย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 4/2559
31-08-2016
28-09-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสุโขทัย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 3/2559
27-07-2016
25-08-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดน่าน
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 2/2559
14-06-2016
12-07-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 1/2559
10-05-2016
08-06-2016
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 4/2558
03-11-2015
01-12-2015
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 3/2558
01-10-2015
28-10-2015
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 2/2558
02-09-2015
30-09-2015
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 1/2558
03-08-2015
01-09-2015
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” รุ่นที่ 6/2557
18-08-2014
17-09-2014
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 5/2557
30-07-2014
29-08-2014
โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2557
16-07-2014
15-08-2014
โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2557
11-06-2014
09-07-2014
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2557
09-06-2014
08-07-2014
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2557
04-06-2014
02-07-2014
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จ. ตรัง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (นคอ.)
19-05-2014
05-06-2014
โรงแรมใน กทม. และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (นคอ.)
02-09-2013
20-09-2013
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20
โครงการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
26-08-2013
06-09-2013
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการ"
03-08-2013
29-09-2013
โรงแรมดิเอมเมอรรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
Executive Development Program (EDP) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9
15-07-2013
22-08-2013
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 6/2556
02-07-2013
31-07-2013
โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 5/2556
29-05-2013
26-06-2013
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2556
28-05-2013
25-06-2013
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.และจังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2556
27-05-2013
26-06-2013
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (นคอ.)
20-05-2013
07-06-2013
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2556
14-05-2013
12-06-2013
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556
06-03-2013
03-04-2013
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4
29-10-2012
22-02-2013
ณ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
09-07-2012
12-08-2012
ห้องประชุม มูลนิธิ สวค. ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 5
03-07-2012
31-07-2012
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4
18-06-2012
18-07-2012
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 3
05-06-2012
03-07-2012
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดนครพนม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2
21-05-2012
20-06-2012
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรงุเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1
30-04-2012
30-05-2012
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดน่าน
หลักสูตร "นักบริหารการคลัง" รุ่นที่ 3
12-03-2012
29-06-2012
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจตุรัสรามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2554
31-05-2011
28-06-2011
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2554
09-05-2011
10-06-2011
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2554
19-04-2011
20-05-2011
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2554
09-03-2011
05-04-2011
โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดภูเก็ต
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2554
07-02-2011
08-03-2011
โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.)
05-08-2010
03-09-2010
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี กทม.
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2553
02-08-2010
03-09-2010
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2553
05-07-2010
09-08-2010
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
22-06-2010
02-08-2010
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2553
16-06-2010
14-07-2010
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2553
31-05-2010
30-06-2010
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2553
17-05-2010
15-06-2010
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
14-12-2009
23-04-2010
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2552
17-08-2009
17-08-2009
กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
22-06-2009
02-08-2009
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2552
15-06-2009
17-07-2009
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2552
01-06-2009
01-07-2009
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2552
12-05-2009
09-06-2009
โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดจันทบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2552
09-03-2009
03-04-2009
โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครราชสีมา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 10/2551
18-09-2008
15-10-2008
โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงแรมเจริญศรี แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9/2551
03-09-2008
03-10-2008
โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2551
20-08-2008
17-09-2008
โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2551
18-08-2008
17-09-2008
จังหวัดสระบุรีและพิษณุโลก
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
23-06-2008
26-07-2008
โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2551
23-06-2008
25-07-2008
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และจังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2551
16-06-2008
16-07-2008
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2551
13-05-2008
13-06-2008
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลำปาง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2551
06-05-2008
04-06-2008
โรงแรม รามา การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรัง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2551
31-03-2008
02-05-2008
โรงแรม รามา การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2551
27-02-2008
26-03-2008
โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงราย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 10/2550
26-09-2007
25-10-2007
โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดลำปาง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9/2550
24-09-2007
26-10-2007
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ และจังหวัดหนองคาย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2550
24-09-2007
19-10-2007
โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2550
27-08-2007
21-09-2007
โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
21-08-2007
01-09-2007
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2550
14-08-2007
13-09-2007
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2550
06-08-2007
06-09-2007
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเชียงราย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2550
25-07-2007
24-08-2007
โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2550
18-06-2007
18-07-2007
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2550
04-06-2007
29-06-2007
โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดกระบี่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2550
12-03-2007
05-04-2007
โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 10
26-07-2006
24-08-2006
โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร Mini MM รุ่นที่ 37
23-07-2006
15-10-2006
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รุ่นที่ 2/2549
18-07-2006
07-08-2006
โรงแรมนอร์ทเทอร์นเฮอริเทจ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1/2549
16-07-2006
05-08-2006
โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 64
15-07-2006
14-10-2006
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 9
31-05-2006
30-06-2006
ห้อง 501 อาคาร อาคาร 6 ชั้นดาดฟ้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 8
26-05-2006
23-06-2006
หมวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์รีสอร์ท จ. สระบุรี
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 7
21-04-2006
26-05-2006
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 6
20-04-2006
26-05-2006
โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 5
08-03-2006
05-04-2006
ห้อง 501 อาคาร 6 ชั้นดาดฟ้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 4
01-03-2006
31-03-2006
โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 3
17-02-2006
17-03-2006
สีดารีสอทร์ จ. นครนายก
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 2
01-02-2006
02-03-2006
สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 1
25-01-2006
21-02-2006
โรงแรมรามาการ์เด็น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
Master of Public Policy (MPP) 2009/2010
15-09-2008
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ

 

 
หลักสูตร
แหล่งทุน
กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
รัฐบาลมาเลเซีย
05-06-2018
รัฐบาลมาเลเซีย
17-05-2018
รัฐบาลมาเลเซีย
17-05-2018
รัฐบาลสิงคโปร์
23-03-2018
รัฐบาลญี่ปุ่น
26-02-2018
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
06-02-2018
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
22-09-2017
รัฐบาลไทยร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
09-08-2017
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
17-07-2017
รัฐบาลปากีสถาน
20-02-2017
รัฐบาลญี่ปุ่น
13-02-2017
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
28-10-2016
รัฐบาลอินเดีย
14-10-2016
รัฐบาลอินเดีย
30-09-2016
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
19-08-2016
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
15-08-2016
รัฐบาลสิงคโปร์
23-05-2016
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
26-04-2016
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
18-04-2016
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
08-04-2016
รัฐบาลญี่ปุ่น
28-03-2016
รัฐบาลสิงคโปร์
04-02-2016
รัฐบาลปากีสถาน
18-01-2016
รัฐบาลปากีสถาน
18-01-2016
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
04-01-2016
รัฐบาลอินเดีย
16-12-2015
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
28-10-2015
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบและ Ministry of External Affairs of India
20-10-2015
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
16-10-2015
รัฐบาลอินเดีย
15-09-2015
รัฐบาลอินเดีย
15-09-2015
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
03-09-2015
รัฐบาลอินเดีย
03-08-2015
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
27-07-2015
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-07-2015
รัฐบาลอินเดีย
13-07-2015
รัฐบาลอินเดีย
02-07-2015
รัฐบาลอินเดีย
02-07-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
30-06-2015
รัฐบาลอินเดีย
23-06-2015
รัฐบาลสิงคโปร์
20-05-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
11-05-2015
รัฐบาลสิงคโปร์
21-04-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
02-04-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
25-03-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
24-03-2015
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
06-03-2015
รัฐบาลมาเลเซีย
17-02-2015
รัฐบาลญี่ปุ่น
10-02-2015
รัฐบาลสิงคโปร์
29-12-2014
รัฐบาลสิงคโปร์
26-12-2014
รัฐบาลอินเดีย
01-12-2014
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
01-12-2014
รัฐบาลสิงคโปร์
14-11-2014
รัฐบาลอินเดีย
22-10-2014
รัฐบาลอินเดีย
22-10-2014
รัฐบาลมาเลเซีย
17-10-2014
รัฐบาลอินเดีย
01-10-2014
รัฐบาลอินเดีย
01-10-2014
รัฐบาลมาเลเซีย
26-08-2014
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-08-2014
รัฐบาลอินเดีย
04-08-2014
รัฐบาลอินเดีย
30-07-2014
รัฐบาลอินเดีย
30-07-2014
รัฐบาลอินเดีย
10-07-2014
รัฐบาลอินเดีย
10-07-2014
รัฐบาลอินเดีย
23-06-2014
รัฐบาลมาเลเซีย
16-06-2014
รัฐบาลสิงคโปร์
02-06-2014
รัฐบาลมาเลเซีย
22-05-2014
รัฐบาลมาเลเซีย
02-05-2014
รัฐบาลญี่ปุ่น
12-02-2014
รัฐบาลสิงคโปร์
28-01-2014
รัฐบาลญี่ปุ่น
27-11-2013
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
08-11-2013
รัฐบาลอินเดีย
29-10-2013
รัฐบาลอินเดีย
29-10-2013
รัฐบาลอินเดีย
29-10-2013
รัฐบาลสิงคโปร์
02-10-2013
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
27-08-2013
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
29-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
26-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
26-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
26-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
26-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
26-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
16-07-2013
รัฐบาลอินเดีย
10-07-2013
รัฐบาลญี่ปุ่น
03-07-2013
รัฐบาลญี่ปุ่น
01-07-2013
รัฐบาลสิงคโปร์
01-07-2013
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
17-06-2013
รัฐบาลอินเดีย
11-06-2013
รัฐบาลอินเดีย
10-06-2013
รัฐบาลอินเดีย
17-05-2013
รัฐบาลมาเลเซีย
24-04-2013
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
23-04-2013
รัฐบาลญี่ปุ่น
01-03-2013
รัฐบาลสิงคโปรร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
22-01-2013
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
17-01-2013
รัฐบาลอินเดีย
14-12-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
07-12-2012
รัฐบาลอินเดีย
05-11-2012
รัฐบาลอินเดีย
05-11-2012
รัฐบาลอินเดีย
05-11-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
10-09-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
31-08-2012
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
22-08-2012
รัฐบาลอินเดีย
18-06-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
21-05-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
21-05-2012
รัฐบาลสิงคโปร์
04-05-2012
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย
20-04-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
01-03-2012
รัฐบาลญี่ปุ่น
24-02-2012
รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
28-12-2011
รัฐบาลสิงคโปร์
21-11-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
20-10-2011
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
19-09-2011
รัฐบาลสิงคโปร์
19-09-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
16-09-2011
รัฐบาลอินเดีย
29-08-2011
รัฐบาลอินเดีย
29-08-2011
รัฐบาลอินเดีย
26-08-2011
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
18-08-2011
รัฐบาลอินเดีย
17-08-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
08-08-2011
รัฐบาลอินเดีย
02-08-2011
รัฐบาลอินเดีย
29-07-2011
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย
25-07-2011
Lee Kuan Yew School of Public Policy
11-07-2011
รัฐบาลอินเดีย
06-07-2011
รัฐบาลอินเดีย
06-07-2011
รัฐบาลอินเดีย
06-07-2011
รัฐบาลอินเดีย
06-07-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-06-2011
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย
13-06-2011
รัฐบาลสิงคโปร์
10-06-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
12-05-2011
รัฐบาลญี่ปุ่น
07-04-2011
รัฐบาลมาเลเซีย
05-04-2011
รัฐบาลอินเดีย
28-03-2011
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
28-03-2011
รัฐบาลมาเลเซีย
02-12-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
01-12-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
21-11-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-11-2010
รัฐบาลอินเดีย
15-11-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
01-11-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
01-11-2010
รัฐบาลอินเดีย
13-10-2010
รัฐบาลอินเดีย
11-10-2010
รัฐบาลอินเดีย
04-10-2010
รัฐบาลอินเดีย
04-10-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
30-09-2010
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
30-09-2010
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
20-09-2010
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
20-09-2010
รัฐบาลอินเดีย
31-08-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
25-08-2010
รัฐบาลอินเดีย
16-08-2010
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย
06-08-2010
รัฐบาลอินเดีย
23-07-2010
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
23-07-2010
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ(CPS)ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์
19-07-2010
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
22-06-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
24-05-2010
สหราชอาณาจักร
20-05-2010
รัฐบาลอินเดีย
03-05-2010
รัฐบาลสิงคโปร์
26-04-2010
รัฐบาลมาเลเซีย
22-04-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
29-03-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
29-03-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
29-03-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
24-03-2010
รัฐบาลญี่ปุ่น
18-03-2010
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย
05-03-2010
รัฐบาลปากีสถาน
12-01-2010
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบร่วมกับรัฐบาลปากีสถาน
21-12-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-12-2009
รัฐบาลอินเดีย
14-12-2009
รัฐบาลมาเลเซีย
12-11-2009
รัฐบาลสิงคโปร์
26-10-2009
รัฐบาลอินเดีย
16-10-2009
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
16-10-2009
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ JICA และ ธกส.
21-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
14-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
04-09-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
02-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
01-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
01-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
01-09-2009
รัฐบาลอินเดีย
31-08-2009
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน
10-08-2009
รัฐบาลอินเดีย
03-08-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
27-07-2009
รัฐบาลอินเดีย
22-07-2009
รัฐบาลอินเดีย
22-07-2009
รัฐบาลอินเดีย
16-07-2009
รัฐบาลอินเดีย
01-07-2009
รัฐบาลอินเดีย
26-06-2009
รัฐบาลอินเดีย
22-06-2009
สหราชอาณาจักร
22-06-2009
รัฐบาลอินเดีย
15-06-2009
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
02-06-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
26-05-2009
รัฐบาลอินเดีย
14-05-2009
รัฐบาลอินเดีย
12-05-2009
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
04-05-2009
สพร. ร่วมกับจุฬ่ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28-04-2009
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
23-04-2009
รัฐบาลอินเดีย
22-04-2009
รัฐบาลมาเลเซีย
20-04-2009
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
17-04-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
20-03-2009
รัฐบาลมาเลเซีย
10-03-2009
JICA
06-03-2009
รัฐบาลสวีเดน
02-03-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
25-02-2009
องค์การอนามัยโลก (WHO/SEARO)
24-02-2009
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย
19-02-2009
สพร. ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
13-02-2009
รัฐบาลมาเลเซีย
03-02-2009
รัฐบาลสวีเดน
29-01-2009
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย
22-01-2009
รัฐบาลญี่ปุ่น
20-01-2009
สพร. ร่วมกับ JICA และ ธกส.
25-12-2008
รัฐบาลปากีสถาน
03-12-2008
รัฐบาลสิงคโปร์
02-12-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
01-12-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
27-11-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
17-11-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
11-11-2008
สพร. ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
28-10-2008
รัฐบาลอินเดีย
27-10-2008
รัฐบาลสิงคโปร์
21-10-2008
รัฐบาลสิงคโปร์
10-10-2008
รัฐบาลสิงคโปร์
06-10-2008
รัฐบาลอินเดีย
01-10-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
30-09-2008
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
15-09-2008
รัฐบาลอินเดีย
08-09-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
05-09-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
03-09-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
03-09-2008
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาล นอรเวย์
27-08-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-08-2008
รัฐบาลอินเดีย
15-08-2008
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
08-08-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
04-08-2008
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ(CPS)ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์
29-07-2008
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ(CPS)ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์
25-07-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
22-07-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
21-07-2008
รัฐบาลอินเดีย
16-07-2008
รัฐบาลอินเดีย
04-07-2008
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
04-07-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
24-06-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
20-06-2008
รัฐบาลอินเดีย
13-06-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
02-06-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
30-05-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
22-05-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
21-05-2008
รัฐบาลไทย
21-05-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
14-05-2008
รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
07-05-2008
รัฐบาลสวีเดน
25-04-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
11-04-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
11-04-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
11-04-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
08-04-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
31-03-2008
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
28-03-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
25-03-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
18-03-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
17-03-2008
รัฐบาลญี่ปุ่น
14-03-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
13-03-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
13-02-2008
รัฐบาลมาเลเซีย
07-02-2008
รัฐบาลสวีเดน
21-01-2008
รัฐบาลสวีเดน
04-12-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
16-11-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
06-11-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
05-11-2007
รัฐบาลปากีสถาน
22-10-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
16-10-2007
รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
15-10-2007
รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
11-10-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
09-10-2007
รัฐบาลปากีสถาน
05-10-2007
รัฐบาลฟิลิปปินส์
05-10-2007
รัฐบาลอินเดีย
18-09-2007
รัฐบาลอินเดีย
18-09-2007
รัฐบาลอินเดีย
14-09-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
11-09-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
31-08-2007
รัฐบาลอินเดีย
17-08-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
14-08-2007
รัฐบาลปากีสถาน
07-08-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
25-07-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
25-07-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
25-07-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
23-07-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
17-07-2007
รัฐบาลอินเดีย
16-07-2007
รัฐบาลอินเดีย
03-07-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
02-07-2007
รัฐบาลอินเดีย
27-06-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
25-06-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
11-06-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
08-06-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
28-05-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
25-05-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
18-05-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
09-05-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
30-04-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
30-04-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
05-04-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
29-03-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
29-03-2007
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
28-03-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
22-03-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
20-03-2007
รัฐบาลญี่ปุ่น
12-03-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
07-03-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
07-03-2007
รัฐบาลสวีเดน
05-03-2007
รัฐบาลสวีเดน
28-02-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
24-01-2007
รัฐบาลมาเลเซีย
24-01-2007
รัฐบาลสิงคโปร์
03-01-2007
รัฐบาลสวีเดน
19-12-2006
รัฐบาลอิสราเอล
18-12-2006
รัฐบาลญี่ปุ่น
06-12-2006
รัฐบาลญี่ปุ่น
15-11-2006
รัฐบาลมาเลเซีย
14-11-2006
รัฐบาลอินเดีย
00-00-0000

    

 

 

หลักสูตร
แหล่งทุน
รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตร Energy Sector Management in the GMS Learning Program ภายใต้แผนงานพนมเปญของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Phnom Penh Plan)
ADB
National Single Window For ASEAN
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
Master in Public Management (MPM)
Lee Kuan Yew School of Public Policy
การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 (EDP)
กระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
กระทรวงการคลัง
โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังร่วมกับ     วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
สพร. ร่วมกับ JICA และ ธกส.
กำหนดการชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ สำหรับนัก ICT (นอกเวลาราชการ)
กระทรวงการคลังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
RSS โครงการพัฒนาบุคลากร RSS ฝึกอบรม สัมมนา ฯ ต่างประเทศ